przybić


przybić
przybić I {{/stl_13}}{{stl_23}}ZOB. {{/stl_23}}{{stl_33}}przybijać {{/stl_33}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}przybić II {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. dk IIIc, przybićbiję, przybićbije, przybićbity {{/stl_8}}{{stl_7}}'przygnębić kogoś, zmartwić, strapić': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przybity chorobą, kłopotami, niepowodzeniami. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • przybić — dk Xa, przybićbiję, przybićbijesz, przybićbij, przybićbił, przybićbity przybijać ndk I, przybićam, przybićasz, przybićają, przybićaj, przybićał, przybićany 1. «wbijając gwóźdź, kołek itp. przymocować, umocować, przytwierdzić coś» Przybić półkę na …   Słownik języka polskiego

  • przybić — pot. Przybić piątkę «uderzyć dłonią o czyjąś dłoń na znak zgody, radości z czegoś»: Masz to jak w banku. Przybij piątkę. J. Machulski, P. Wereśniak, R. Zatorski, Kiler …   Słownik frazeologiczny

  • przybić piątkę — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} klasnąć dłonią o czyjąś dłoń na znak zgody, radości z czegoś itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przybij piątkę, wygraliśmy. Przybij piątkę na znak zgody. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przybić piątkę — Uścisnąć dłoс, zwłaszcza na znak zgody Eng. To shake hands, as a sign of agreement …   Słownik Polskiego slangu

  • przybijać – przybić [ubijać – ubić] sprawę — {{/stl 13}}{{stl 7}} załatwiać interes, sprawę, kończyć się targować, kończyć pomyślnie jakieś starania : {{/stl 7}}{{stl 10}}Obyło się bez problemów, szybko ubito sprawę. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przybijać — → przybić …   Słownik języka polskiego

  • piątka — Przybić piątkę zob. przybić …   Słownik frazeologiczny

  • podkuć — dk Xa, podkućkuję, podkućkujesz, podkućkuj, podkućkuł, podkućkuty podkuwać ndk I, podkućam, podkućasz, podkućają, podkućaj, podkućał, podkućany 1. «przybić podkowy do kopyt, zwykle konia» Podkuć konia. Źle podkuty koń. 2. «przybić, umocować od… …   Słownik języka polskiego

  • poprzybijać — dk I, poprzybijaćam, poprzybijaćasz, poprzybijaćają, poprzybijaćaj, poprzybijaćał, poprzybijaćany «przybić wiele czegoś albo przybić coś w wielu miejscach» Poprzybijać listewki, sztachety, zelówki. Poprzybijać papę …   Słownik języka polskiego

  • poprzybijać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIIa, poprzybijaćam, poprzybijaća, poprzybijaćają, poprzybijaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} przybić coś w wielu miejscach lub przybić wiele czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Poprzybijać wykładzinę do podłogi. Poprzybijać listewki …   Langenscheidt Polski wyjaśnień